Informacja: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FOL-POL Jacek Borowski z siedzibą w Kutnie przy ul. Józefów 22 zrealizowało projekt w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji folii 5-wielowarstwowej z warstwą bakteriobójczą o szerokim spektrum działania biocydowego, zachowującą swoje właściwości po procesie mrożenia
Cel projektu: Celem projektu było wdrożenie nowej technologii produkcji folii warstwowej oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych wyrobów w postaci folii 5-warstwowej z warstwą bakteriobójczą o szerokim spektrum działania biocydowego, zachowujšcą swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe po procesie mrożenia.
Wartość Projektu: 10 960 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 PLN