Zwracamy szczególną uwagę na kwestie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
Ochronę środowiska realizujemy poprzez:

 1. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
 2. Ciągłe inwestowanie w maszyny i urządzenia:
  – Szczególną uwagę zwracamy na: energooszczędność, minimalizację zużycia surowców i powstawania odpadów produkcyjnych, dlatego nasze linie są wyposażone w specjalne systemy min. ,,EasyChange” oraz ,,Turboclean”.
  – Ciągłe modernizowanie oraz sukcesywną wymianę starych linii produkcyjnych.
  – Zainstalowanie linii do recyklingu tworzyw sztucznych, co pozwala na przetworzenie i ponowne wykorzystanie folii odpadowych, powstałych w procesie produkcyjnym.
  – Wykorzystywanie systemu zawracania tzw. ścinków w trakcie procesu ekstruzji.
  – Wykorzystanie energii cieplnej, powstałej podczas procesów produkcyjnych do ogrzania hal
  – Systematyczną wymianę oświetlenia jarzeniowego na bardziej energooszczędne oświetlenie LED.
 3. Ograniczenie zużycia papieru, poprzez wdrażanie specjalistycznych programów komputerowych.
 4. Ścisłe przestrzeganie naszych regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów.
 5. Segregację odpadów poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi w zakresie segregacji i odbiorów odpadów;
 6. Edukację naszych pracowników oraz ich zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska