Numer projektu: POIG.04.03.00-00-D86/12-00
Tytuł projektu: Wdrożenie nowego sposobu produkcji bakteriobójczej folii z wykorzystaniem nanosrebra
Tytuł osi i działania z którego został dofinansowany projekt: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Opis projektu: Celem projektu było zrealizowanie inwestycji technologicznej polegajacej na zakupie i wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji bakteriobójczej folii HDPE z aplikacją cząsteczek nanosrebra w szczególności przeznaczonej do opakowań spożywczych.
Okres realizacji: 08.2013 – 06.2015