Numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-10-072/09-00
UDA-POIG.04.01.00-10-072/09-00
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych folii zawierających substancje aktywne biologicznie
Tutuł osi i działania z którego został dofinansowany projekt: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Opis projektu: Projekt zrealizowany był w dwóch etapach::
Etap I – obejmowal przeprowadzenie prac badawczych (prace rozwojowe), których rezultatem było opracowanie receptury, struktury i technologii produkcji innowacyjnych folii 3-warstwowych polietylenowych przy pionierskim zastosowaniu warstwy z substancją aktywną biologicznie;
Etap II – obejmował wdrożenie wyników pozytywnie zakończonych prac badawczych (rozwojowych) do działalności gospodarczej firmy. W wyniku realizacji tego etapu została wybudowana nowa hala produkcyjna, w której uruchomiona została linia technologiczna do produkcji unikatowych folii. Powstał również obiekt magazynowy.
Okres realizacji: Etap I 01.01.2011 – 30.06.2011
Etap II 01.07.2011 – 30.09.2012